,

پایان نامه پلتفرم IoT متن باز ۲۰۱۸

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۲۰۱۸ با موضوع فارسی مطالعه تطبیقی پلتفرم های میان افزار IoT متن با (منبع باز) ویژه رشته مدیریت فناوری اطلاعات و کامپیوتر برای دانلود رایگان پایان نامه خارجی روی موضوع فارسی آن ک…
, , ,

پایان نامه قابلیت مجازی فردی در پروژه IT

دانلود رایگان پایان نامه خارجی ۲۰۱۸ با موضوع تاثیر قابلیت های مجازی (VIRTUAL) فردی بر نتایج کاری و شغلی پروژه های مجازی فناوری اطلاعات قابلیت کاربرد مشترک برای رشته گرایش های مدیریت فناوری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت صنعتی…