دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت

روش طراحی پرسشنامه محقق ساخته

نیاز به طراحی پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه محقق ساخته (به انگلیسی made questionnaire) ابزار سنجش و گردآوری نظرات کارشناسی خبرگان موضوعی است که در پی کاوش آن در پژوهش یا تحقیقی بر مبنای پایان نامه یا مقاله هستیم. در اغلب تحقیقات کارشناسی، کارشناسی ارشد و نیز در برخی موارد پایان نامه های دکتری که از روش کمی بهره میگیرند، محقق از پرسشنامه محقق ساخته سود میبرد. محقق برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته معمولا ترکیب فرضیات، متغیرهای تحقیق، مدل تحقیق و جامعه آماری را بکار میبرد.

نقش گویه و سنجه در پرسشنامه

سوالات پرسشنامه وقتی مطابق با گویه ها، متغیرها و سنجه هایی معین تحقیق بخوبی طراحی شوند میتوانند یک ابزار خوب برای جمع آوری و تدوین نظرات کارشناسانه محسوب شوند. وقتی روایی reliability  و پایایی و اعتبار validity پرسشنامه ارزیابی و سنجیده شود و سپس در بین جامعه نمونه گیری شده و یا نمونه n تحقیق توزیع گردد، پاسخ ها میتواند روش و سمت و سوی پژوهش را معلوم کند.

پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

فرض کنید یک پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مینویسید با موضوع استراتژی های بازاریابی اثربخش در نظام خرده فروشی شرکت های کوچک و متوسط؛ حال شما با متغیرهایی مثل برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، استراتژی های بازاریابی، اثربخشی برنامه های درازمدت بازاریابی، سیستم بازرگانی و بازاریابی خرده فروشی، برنامه ریزی های جزئی فروشی، استراتژی های فروش، مدیریت بازاریابی، شرکت های کوچک و متوسط SMEs و مانند آن در پرسشنامه محقق ساخته خود سر و کار دارید.

روش طراحی پرسشنامه محقق ساخته و دانلود رایگان نمونه

برای اینکه یک پرسشنامه خوب طراحی کنید اولا بهتر است یک یا چند نمونه پرسشنامه محقق ساخته یا استاندارد که روایی و پایایی داشته باشد و قبلا در یک پروپوزال و پایان نامه یا مقاله بکار رفته باشد دانلود کنید؛ که البته روی سایت پی اچ دی پروپوزال، پرسشنامه های رایگان زیادی برای دانلود آنلاین وجود دارد. با مطالعه نمونه پرسشنامه ها تا حدی روش طراحی و تهیه پرسشنامه را خواهید شناخت اما نیاز به تلاش هست تا یک پرسشنامه پایانی برای تحقیق شما طراحی شود. گرچه بسیاری از دانشجویان واقعا فرصت طراحی پرسشنامه محقق ساخته ندارند و ترجیح میدهند با پرداخت قیمت و هزینه ای یک پرسشنامه آماده بدست آورند اما شما میتوانید متفاوت باشید و با اراده و زمان بتوانید پرسشنامه خود را معماری و مدیریت کنید و مهندس طراحی پرسشنامه خود باشید. ضمنا از حدود ۵ هزار پرسشنامه مدیریتی هم میتوانید دانلود کنید که اعتباری هستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید