دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت

پروپوزال مدیریت استراتژیک مزیت رقابتی صنایع

15,000 ت

دانلود نمونه پروپوزال آماده روش تحقیق مدیریت

 تاثیر مدیریت استراتژیک بر مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط ایران؛ مطالعه موردی

پروپوزال مدیریت استراتژیک,پروپوزال مزیت رقابتی

خبر خوب:

با خرید و دانلود این پروپوزال، یک پروپوزال طلایی دیگر هم، در همین گرایش تحصیلی، به رایگان در ایمیل خود دریافت میکنید!

 

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری , , , منابع پایان نامه ارشد مدیریت, پروپوزال روش تحقیق مدیریت, سمینار مدیریت, پروژه دانشگاهی ارشد مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریتی, پرسشنامه استاندارد مدیریتی؛ موضوع اصلی تحقیق: ,

پروپوزال آماده مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریت, فصل دوم پایان نامه؛ ارشد و دکتری ؛ کیفیت عالی

دانلود نمونه پروپوزال آماده روش تحقیق مدیریت

 تاثیر مدیریت استراتژیک بر مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط ایران؛ مطالعه موردی

تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش کنند تا بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. آنچه که تا چند دهه پیش به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می شد، عبارت بود از برپایی و فعال نگهداشتن شرکتهای بزرگ و چنین استدلال می شد که هرچه این شرکتها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می گردد.

اگرچه این تفکر طی چندین دهه رونق گرفت و برپایه آن شرکتهای غول پیکری هم پدیدار شدند؛ ولی تحولات اخیر و بویژه فشارهای جمعیتی، نوآوریهای لحظه به لحظه، پیچیده تر شدن فرایندهای مدیریتی و تصمیم گیری، نیاز به تصمیم گیریهای آنی و ضروری و تجارب حاصل از فعالیتهای بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) اهمیت این بنگاهها را نمایان ساخته است

در حال حاضر مدیریت استراتژیک نقش کلیدی را در موفقیت بنگاههای کوچک و متوسط ایفا می نماید. پایه های اساسی این نوع مدیریت بر مبنای درک دقیقی از فضای کسب استوار است. مدیریت استراتژیک و استفاده ازآن در اداره واحدهای تولیدی بیش از نیم قرن سابقه دارد. استفاده از مدیریت استراتژیک در صنایع و واحدهای اقتصادی بزرگ نتایج موفقی را در بر داشته است لیکن استفاده از آن در بنگاههای کوچک و متوسط بعلت شرایط خاص این بنگاهها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کشور ایران باید در این شرایط رقابتی،اقتصاد وصنعت خود را درامتداد علایق،ارزشها ومنافع ملی وسازگار با محیط و روندهای جهانی،با اتکا به توانایی های خود و بر مبنای استراتژی و برنامه مشخص توسعه دهد.ضرورت این امر درحالی است که  بسیاری از صنایع کشور از قابلیت های بسیاری برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار هستند و میتوانند از طریق ایجاد برنامه ریزی جهانی مناسب در قیاس با رقبا به مزیت رقابتی دست یابند.به طور کلی مولفه های مفهوم مزیت رقابتی شامل ارزش آفرینی،بازارگرایی،رضایت مشتری،شناخت توان بالقوه حرکت دادن توان بالفعل،انگیزه سازی،مهارت سازی،قیمت مناسب،پاسخگویی و نوآوری است.

ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اولویتهای اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه است.این صنایع اهمیت بسزایی را در اشتغال عوامل تولید دارند.در ایران تاچند سال گذشته به این بخش حیاتی توجه لازم نشده است.این بی توجهی موجب از دست رفتن فرصت هایی شده است که جبران آنها بسیار مشکل و هزینه بر است.متاسفانه علیرغم اینکه این بخش  اهمیت شایانی  در اقتصاد و صنعت کشور دارد،فعالیت چندان منسجم و برنامه ریزی شده ای در این زمینه انجام نگرفته است.به منظور ایجاد بستری مناسب  جهت رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور لازم است که به این بخش  توجه لازم معطوف شود و مشکلات آن بررسی و در جهت حل آنها اقدام شود.یکی از عوامل رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط بهبود وتوسعه مدیریت علمی است.SMEها به منظور حضور آگاهانه در بازار و نیز کسب سهم بازار مناسب برای خود نیازمند توجه به استراتژی بازاریابی علمی می باشند.

در اینجا سعی می شود که مسایل فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرندهمچنین سعی می شود با استفاده از مدل ارایه شده نقاط ضعف و قوت SMEها شناسایی شده  و در انتها با ارایه پیشنهادات ،مدیران را در اتخاذ استراتژی های مناسب یاری دهد.

پروپوزال آماده روش تحقیق با پرسشنامه محقق ساخته استاندارد

پروپوزال آماده روش تحقیق با پرسشنامه محقق ساخته استاندارد رایگان