دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت

پروپوزال یادگیری و توانمندسازی مدیران

10,000 ت

مدیران به عنوان بخش هدایت کننده و اثرگذار و کنشگر در سازمان ها نیاز به توانمندسازی های پیوسته و دایمی دارند. رویکردهای متفاوتی میتوان جهت توانمندسازی آنان تمهید نمود. با ورود به عصر جدید ارتباطات و دوره ارتقای یادگیری های الکترونیکی، یکی از ابزارهای پیشبرد توانمندی مدیران و کارکنان سازمان، آموزش و یادگیری الکترونیک است. در این راستا پروپوزال پیوست نیز با در نظر گرفتن این مهم به بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیک در بین مدیران و تبیین استراتژی های توانمندسازی آنان میپردازد.

 

Investigating the relationship between the effectiveness of elearning courses among managers and their empowerment

 

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری , , , , , , , منابع پایان نامه ارشد مدیریت, پروپوزال روش تحقیق مدیریت, سمینار مدیریت, پروژه دانشگاهی ارشد مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریتی, پرسشنامه استاندارد مدیریتی؛ موضوع اصلی تحقیق: