دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت

پروپوزال مدیریت صنعتی انتخاب تامین کننده

10,000 ت

پروپوزال مدیریت صنعتی انتخاب تامین کننده

موضوع پروپوزال:

کاربردمدل ISM جهت سطح بندی شاخص های انتخاب تامین کنندگان چابک و رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از روشAHP

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری , , , , منابع پایان نامه ارشد مدیریت, پروپوزال روش تحقیق مدیریت, سمینار مدیریت, پروژه دانشگاهی ارشد مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریتی, پرسشنامه استاندارد مدیریتی؛ موضوع اصلی تحقیق: , , , ,

پروپوزال آماده مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریت, فصل دوم پایان نامه؛ ارشد و دکتری ؛ کیفیت عالی

پروپوزال مدیریت صنعتی انتخاب تامین کننده

موضوع پروپوزال:

کاربردمدل ISM جهت سطح بندی شاخص های انتخاب تامین کنندگان چابک و رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از روشAHP

مدیریت زنجیره تامین موضوع مشهوری در کسب و کار امروزه است.بسیاری از سازمان ها به منظور دستیابی به مزیتهای رقابتی,فرایندها,فعالیت ها و عملیات مربوط به زنجیره تامین را مدیریت و ترسیم می کنند.این کار از طریق به کارگیری رویکرد سیستمی برای مدیریت جریان اطلاعات,موادو از تامین کننده مواد خام, کارخانه ها و انبارها تا مشتری نهایی صورت می گیرد.

اعضای اصلی در زنجیره تامین شامل تامین کنندگان,تولیدکنندگان,توزیع کنندگان و خرده فروشان است.پیمانکاران قراردادی و تامین کنندگان بخش مهمی از سیستم زنجیره تامین هستند در نتیجه انتخاب تامین کننده مناسب ومحول نمودن برخی از عملیات تولید داخلبه تامین کننده بخش مهمی از این زنجیره را تشکیل می دهد.انتخاب تامین کننده چابک و مناسب در زنجیره تامین فاکتور کلیدی به منظور بهبود مزیت های رقابتی در کل زنجیره محسوب  می شود.

در جهان صنعتی امروز,رقبا بیش از پیش در تلاش برای به دست اوردن سهم بازار برای خود هستند.همچنین سازمانها در تلاش برای دستیابی به تعالی در تحویل کالای با کیفیت و ارائه محصولاتی با هزینه پایین و در حداقل زمان ممکن به مشتریان و اعتماد به کارایی شان در زنجیره تامین ونیز بدنبال حصول مزیت های رقابتی می باشند.در زنجیره تامین,تامین کنندگان به عنوان یک مولفه کلیدی موفقیت عمل می کنندزیرا انتخاب درست تامین کننده می تواند باعث کاهش هزینه ,افزایش سود,بهبود در کیفیت و تضمین در تحویل به موقع شود.

در حقیقت هزینه مواد خام و قطعات بخش بزرگی از هزینه کل محصول را تشکیل می دهد.در بسیاری از صنایع این هزینه بیش از ۷۰ درصد هزینه کل را تشکیل می دهد. بنابراین مساله انتخاب تامین کننده در رسته مدیریت صنعتی مساله ای است که نمی توان به راحتی از ان گذشت.

پروپوزال آماده روش تحقیق با پرسشنامه محقق ساخته استاندارد

پروپوزال آماده روش تحقیق با پرسشنامه محقق ساخته استاندارد رایگان