دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت

مقاله بیس عملکرد رهبری آسایش کارکنان

موضوعم عملکرد کارکنان، رهبری سازمانی و رابطه اش با آسایش است، مقاله بیس میخواهم ۲۰۱۸

مقاله بیس ۲۰۱۸ با موضوع پیشنهادی ارشد مدیریت دولتی؛ مبحث عملکرد؛ رهبری و رفاه کارکنان

مقاله بیس عملکرد کارکنان رفاه و رهبری سازمان

ارجاع APA:

Marescaux, E., De Winne, S., & Forrier, A. (2018). Developmental HRM, employee well-being and performance: The moderating role of developing leadership. European Management Review. doi:10.1111/emre.12168

ممکن است شما دوست داشته باشید