دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت

ریسک های پروپوزال نویسی

ریسک های پروپوزال نویسی

The risks of writing academic proposal

نمیدانم آیا تا بحال پروپوزالی نوشته اید که به تایید دانشگاه و گروه نرسیده باشد؟ پروپوزال را با تمام تلاش نوشته اید، منابع گردآوری کرده اید و حتی مدل مفهومی پروپوزال را طراحی کرده اید اما با این وجود پروپوزال شما رد شده است.

نوشتن پروپوزال در موارد خاصی با ریسک عدم تایید و تصویب همراه است. ریسک های پروپوزال نویسی، به عدم رعایت نکات استاندارد مربوط به پروپوزال نویسی و نکات پروپوزال نویسی ارشد و دکتری برمیگردد. با شناخت این نکات هم میتوانیم انجام پروپوزال را با راحتی بیشتر ببریم، هم دفاع راحت تری از پروپوزال داشته باشیم و هم برای دفاع و نوشتن پایان نامه تحقیق آماده شویم. برخی از ریسک های اصلی مربوط به پروپوزال نویسی عبارتند از:

ـ ریسک نوشتن پروپوزال با موضوعی که قبلا با تایید دانشگاه نرسیده باشد.

ـ ریسک پروپوزال نویسی با منابع قدیمی

ـ ریسک تهیه پروپوزال با موضوعات تکراری و عدم توجه به تکراری بودن موضوع پروپوزال یا پایان نامه تحقیق

ـ ریسک ناهماهنگی و عدم یکپارچگی بین قسمت های اصلی پروپوزال مانند بیان مسئله تحقیق، فرضیات تحقیق، پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق و اهداف پژوهش

ـ پروپوزال نویسی بدون توجه به بهره وری و بهره وران موضوع

ـ پروپوزال نویسی بدون توجه به وجود منابع کافی

بطور کلی ریسک های پروپوزال نویسی وقتی معلوم میشود که شما آماده نوشتن و انجام فصل های مختلف پایان نامه میشوید. بطوریکه مثلا اگر موضوعی برای پروپوزال انتخاب کرده باشید که منبع یا منابع کافی برای نوشتن محتوای فصل دوم پایان نامه یا فصل ادبیات و پیشینه تحقیق وجود نداشته باشد، آن وقت به بن بست میرسید و توان ادامه نگارش پروپوزال را نخواهید داشت. همچنین طرح تحقیق یا پروپوزال Proposal شما باید دارای شاخص های قابل اندازه گیری باشد و چه بهتر که دارای پرسشنامه محقق ساخته Made questionnaire یا پرسش نامه استاندارد Standard questionnaire باشد.