,

دانلود رایگان پایان نامه ارشد مدیریت

مژده به مشتریان و خریداران محصولات دیجیتال پی اچ دی پروپوزال

با خرید تنها یکی از محصولات سایت، میتوانید درخواست دریافت یک پایان نامه کامل و رایگان فارسی ارسال کنید. برای درخواست به بخش سفارش بروید

(ارسال یک نمونه پایان نامه رایگان تنها ویژه افرادی است که خریدی انجام داده باشند؛ شماره فاکتور را در درخواست خود درج کنید)

یک پایان نامه کامل تقریبا چیزی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه است. که شامل بخش های پنجگانه پایان نامه میباشد.

بخش اول پایان نامه یا همان فصل اول، شامل کلیات و مقدمات تحقیق

بخش دوم پایان نامه یا فصل دوم، شامل ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش سوم پایان نامه یا فصل سوم، شامل متدولوژی و روش تحقیق

بخش چهارم پایان نامه یا فصل چهارم، شامل تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه به همراه پرسشنامه و مصاحبه و …

بخش پنجم پایان نامه یا فصل ۵، شامل نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

اکثر پایان نامه ها دارای بخش پیوست ها نیز میباشند. در پیوست، سوالات پرسشنامه، مصاحبه ها، بروندادهای آماری، گزارش ها و … درج میشود. تمام بندهای فوق بهمراه پیوست ها برای درخواست کننده به رایگان ارسال میشود.

لینک خرید پروپوزال