دانلود رایگان مقاله مدیریت زمان

مقاله بیس لاتین مدیریت زمان

دانلود رایگان مقاله مدیریت زمان (انگلیسی)

لینک دانلود رایگان ۱۵ مقاله ISI در مورد مدیریت زمان (Time management)؛ کلیدها: تعریف، تاریخچه، پروژه، تکنیک ها، دانشگاه و تحصیل

مقاله بیس ISI مدیریت زمان؛ سالهای انتشار: ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷