انتخاب موضوع و مقاله بیس پایان نامه

انتخاب موضوع و مقاله بیس پایان نامه

پرسش: من میخواهم یک پروپوزال بنویسم، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی هستم. تا حالا ۸ بار موضوع و مقاله بیس به دانشگاه ارائه کرده ام اما به دلایل مختلف از جمله نداشتن مدل مفهومی، واضح نبودن روش تحقیق و نداشتن سنخیت اجرایی در ایران، رد شده است، از نظر شما چطور میتوانم یک مقاله بیس قوی برای پروپوزال پایان نامه انتخاب کنم. چه ملاک هایی معمولا برای انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله بیس پایه باید رعایت شود؟

پاسخ: توجه بفرمایید که مقاله انتخابی برای پروپوزال یا پایان نامه حکم یک نقشه راه دارد که باید در حجم عملیاتی پیاده سازی بشود. حال باید تمام پیش بینی ها را انجام داده باشد. نوشتن پروپوزال هم همین حالت را دارد که نوعی پلان برای نوشتن پایان نامه محسوب میشود. مقاله بیس پایان نامه باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

  1. مسئله مهمی را در رشته گرایش دانشگاهی شما بررسی کرده باشد.
  2. از موضوعات روز دنیا باشد.
  3. مقاله بیس باید دارای اجزای اصلی تحقیق مانند بیان مسئله خوب، فرضیه، روش تحقیق، مدل مفهومی، اهداف و نتایج و پیشنهادات کاربردی باشد.
  4. مقاله بیس باید با خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی ما همخوان باشد و مخالف هنجارها نباشد. (مثلا مقاله ای که به بازاریابی مشروبات الکلی پرداخته باشد را نمیتواند صرفا بخاطر مقوله بازاریابی آن انتخاب کرد)
  5. مقاله پایه پروپوزال باید جدید باشد و منابع جدید هم داشته باشد.

پروپوزال نویسی مرحله مهمی از پایان نامه است که عدم توجه به ظرافت های آن مشکلات زیادی در نگارش پایان نامه به بار می آورد.