دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت

اخلاق در بازاریابی محصولات ورزشی

لینک دانلود رایگان پروژه پاورپوینت با موضوع:

اخلاق در بازاریابی محصولات ورزشی

اهداف مورد بررسی پروژه:

گستره اخلاق در بازاریابی ورزشی

انتظارات گروه های ذینفع

اهمیت اخلاق در بازاریابی ورزشی

چالش های اخلاقی فراروی بازاریابی

عوامل مؤثر بر رفتارهای اخلاقی

بازاریابی در چه محیطی؟

بازاریابی و مسئولیت های اجتماعی

سطوح استدلال اخلاقی

مکاتب فلسفی اخلاق

اخلاق در گستره قانون

اخلاق بازار و رفتار مصرف کننده

مطالعه موردی

ممکن است شما دوست داشته باشید